Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

bibisi
6772 cc5d 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaOhSnap OhSnap

November 16 2017

bibisi
0367 fcbd 500

Aż do kości
Reposted fromEmisja Emisja viairmelin irmelin
bibisi
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamefir mefir
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viamefir mefir
bibisi
chciała, mogła, zaniemogła.
5835 9967
Reposted fromtakasugi takasugi viairmelin irmelin
4662 dc29 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viairmelin irmelin

November 10 2017

bibisi
4065 04af
Reposted fromwagabunda wagabunda viapure-bliss pure-bliss
0416 0183
Reposted fromicontradictmyself icontradictmyself viaodnowa odnowa
bibisi
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromallay allay viavstane vstane
2892 fcc5 500
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
bibisi

November 08 2017

bibisi
7438 29e7 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaGunToRun GunToRun
6991 9bba 500

kellyelainesmith:

paul and kirsten in philadelphia, may 2017

by kelly smith

more on the blog

bibisi
1105 6120
Reposted fromumorusana umorusana viamuladhara muladhara
bibisi
1889 4799 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viatinderstick tinderstick
bibisi
bibisi
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viabrianmay brianmay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl