Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

bibisi
8474 bc25
świetlicki.
Reposted fromrol rol viablacktoblack blacktoblack
bibisi
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viablacktoblack blacktoblack

April 19 2017

bibisi
0056 28a4 500
Reposted fromofcuriousminds ofcuriousminds viahironie hironie
bibisi
8618 23f5 500
to be that girl
Reposted fromapluzyna apluzyna
bibisi
4234 6097 500
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viaMaddoxx Maddoxx
bibisi
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto via61sekund 61sekund
bibisi
4839 b063
Reposted fromdailylife dailylife viajenny-rose jenny-rose
bibisi
9786 4530
malo istotne
Reposted frompankamien pankamien viapodkrawatem podkrawatem
bibisi
bibisi
8726 d9aa 500
Reposted fromcziczi cziczi viatinkerbelljar tinkerbelljar
bibisi
9670 df3e
Reposted fromcarameltea carameltea vialifesucks lifesucks
bibisi
1621 4281
Reposted fromsarazation sarazation vialifesucks lifesucks
bibisi
bibisi
bibisi
5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialifesucks lifesucks

April 17 2017

bibisi
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viatbtf tbtf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl