Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

bibisi
8442 7a12
Reposted fromsoSad soSad vialemkove lemkove
bibisi
5268 764f
17/9/17
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaveritas1 veritas1
bibisi
1232 d492
Reposted fromrichardth richardth vialemkove lemkove
bibisi
3674 39f7 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamhsa mhsa
bibisi
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viaLusia Lusia
bibisi
2151 b490 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialemkove lemkove
bibisi
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viakaat kaat
bibisi
I will hurt you, don't you worry
Reposted frommrrru mrrru viakapitandziwny kapitandziwny
bibisi
3325 dc3e
Reposted fromtfu tfu viamuccia muccia
bibisi
Chciałbym potrafić namalować, co do Ciebie czuję, bo obawiam się, że słowa to za mało. Wyobrażam sobie, że maluję czerwienią Twoją pasję, błękitem dobroć, zielenią głębię Twojej empatii i intensywną żółcią Twój niesłabnący optymizm. I zastanawiam się, czy jakikolwiek artysta ma w swojej palecie wystarczająco dużo kolorów, by namalować to wszystko, czym dla mnie jesteś.
— Nicholas Sparks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheartbreak heartbreak
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaheartbreak heartbreak
bibisi
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viaheartbreak heartbreak
bibisi
0918 c213 500
Reposted fromsosna sosna viaamarus amarus
bibisi
0113 a59f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
bibisi
- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Hłasko
Reposted fromMissTake MissTake viaheartbreak heartbreak
bibisi
bibisi
Reposted fromheima heima viastrzepy strzepy
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viabeautifuldreamer beautifuldreamer

September 12 2017

bibisi
9460 5ecf 500
Friends S01E04, the best scene ever
Reposted frommyzone myzone viaola4650 ola4650

September 10 2017

bibisi

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  — inanutshell.soup.
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl