Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

2645 b0f7

lizdexia:

When you did your doctorate in physical chemistry and have been the de facto leader of Europe for 14 years but you have to be polite to a handbag designer who thinks she’s your contemporary

Reposted fromlevindis levindis viaastrid-anne astrid-anne
bibisi
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
bibisi
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viairmelin irmelin

March 12 2017

bibisi
3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
9475 32aa
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
bibisi

March 04 2017

bibisi
9827 beff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheartbreak heartbreak
bibisi
9336 9a12
Reposted frombabyface babyface viabiianca biianca
2566 2707 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaindisputabel indisputabel
7395 3c57 500
Reposted fromirlweeb irlweeb viaNayu Nayu
bibisi
8244 c429
bibisi
6333 8b17 500
Reposted fromhermina hermina viatorinagay torinagay
bibisi
bibisi

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viamadadream madadream
bibisi
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
bibisi
1656 bd76 500
Reposted fromdudku dudku
bibisi
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Samotność w Sieci
Reposted frommesoute mesoute viacrambie crambie
bibisi
Jeśli kogoś kochasz, to jeszcze nie znaczy, że Bóg ma w swoich planach, żebyście byli razem.
— Jodi Picoult – Świadectwo prawdy
Reposted frommesoute mesoute viacrambie crambie
bibisi
7025 6bd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatorinagay torinagay
bibisi
5479 9354
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viairylan irylan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl