Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

bibisi
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
bibisi
Miłość jest wtedy, gdy On ledwie wyszedł, a Ty już chcesz do Niego dzwonić i wtedy gdy, na dworze burza, a on mokry punktualnie przychodzi… I gdy wyjeżdża gdzieś na trzy dni, a Ty za Nim tak strasznie tęsknisz i choć jesteście daleko od siebie to nucicie te same piosenki… Miłość jest wtedy, gdy On Cię całuje, ale to Ty proponujesz mu więcej… I wtedy, gdy On jest smutny, zgaszony to Tobie też pęka serce… I gdy On chce po prostu pomilczeć to Ty też się wtedy wyciszasz… A gdy On tylko spojrzy na Ciebie Ty wszystko mu z oczu wyczytasz… Miłość jest wtedy, gdy On wyczuwa czy masz dziś nastrój na śmiech.. I wtedy, gdy patrząc na innych facetów uważasz, że czynisz grzech… I gdy On wciąż ma ten błysk w oku chociaż ostatnio sporo przytyłaś… A gdy trochę podetniesz włosy On widzi, że coś zmieniłaś… Miłość jest wtedy, gdy On, choć nie umie, na rocznice pisze Ci wiersze… I wtedy, gdy pijecie szampana choć zajął gdzieś siódme miejsce… I wtedy, gdy On dawno zasnął a Ty nadal na Niego patrzysz.
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viaAinsworthCass AinsworthCass
bibisi
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaAinsworthCass AinsworthCass
bibisi
A może "za późno" w ogóle nie istnieje, może jest tylko "późno", a późno jest o wiele lepsze niż "nigdy"?
— Bernhard Schlink
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
bibisi

A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie

— L. Staff
Reposted fromhattivatti hattivatti viaAinsworthCass AinsworthCass
bibisi
7551 c1c0 500
Reposted frompeper peper viaAinsworthCass AinsworthCass

June 04 2017

bibisi
7701 f806
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viablubra blubra
bibisi
bibisi
bibisi
8697 ca81 500
Reposted fromtfu tfu viajemkartofle jemkartofle
bibisi
3508 de12
Reposted fromLinaa Linaa viaoll oll
bibisi
1406 9eee
bibisi
Milczący introwertycy – nie jest tak, żeby chronili swoje skarby przed cudzym spojrzeniem, tylko paraliżuje ich nieśmiałość. Niekiedy sprawiają wrażenie osób aroganckich, ale to złudzenie, pomyłka, oni są nieśmiali. Czego się boją? Nie wiadomo. Jakaś siła nie pozwala im mówić. W pewnym sensie są perfekcjonistami; boją się, że to co wypowiedzą będzie tylko karykaturą ich myśli. Mają tu liczne doświadczenia, ile już razy wstydzili się, że popełnili gafę, że źle się wyrazili, i cierpieli później. Dlatego wolą milczeć. Właściwie z szacunku dla innych, dla osoby, z którą się spotykają. Ale na ogół ta osoba widzi to zupełnie inaczej…
— Adam Zagajewski - Lekka przesada
Reposted fromaggape aggape viamaryjanejanis maryjanejanis
3511 5e3d 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viasoSad soSad
bibisi
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viasoSad soSad
bibisi
9919 62d5 500
6950 e231 500
bibisi
9638 fdae 500
Reposted fromoll oll viasatisfactory satisfactory
bibisi
7105 ea3c
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl