Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

bibisi
0850 288c
Reposted fromscorpix scorpix viabanshe banshe
bibisi
2088 6d86 500
Legia pany xD
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viabanshe banshe
bibisi
1663 a533 500
Reposted fromfrotka frotka viarisa risa
bibisi
3621 8ea9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viablacktoblack blacktoblack
bibisi

August 04 2017

bibisi
6351 980f 500
bibisi
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin

July 28 2017

bibisi
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
bibisi
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaAinsworthCass AinsworthCass
7134 db70
Reposted fromkattrina kattrina viaAinsworthCass AinsworthCass
bibisi
jeśli kiedykolwiek miałeś kogoś tak bliskiego
dobrze wiesz o czym myśli się jadąc autobusem
po co śpiewa się Te piosenki
i co wymyśla się, leżąc w łóżku, tuż przed snem. ' 
bibisi
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viaAinsworthCass AinsworthCass
bibisi
Reposted frombeinthe beinthe viairmelin irmelin
bibisi
bibisi
7509 19ad
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viairmelin irmelin
bibisi
bibisi
bibisi

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
bibisi
4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl