Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

bibisi
0918 c213 500
Reposted fromsosna sosna viaamarus amarus
bibisi
0113 a59f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
bibisi
- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Hłasko
Reposted fromMissTake MissTake viaheartbreak heartbreak
bibisi
bibisi
Reposted fromheima heima viastrzepy strzepy
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viabeautifuldreamer beautifuldreamer

September 12 2017

bibisi
9460 5ecf 500
Friends S01E04, the best scene ever
Reposted frommyzone myzone viaola4650 ola4650

September 10 2017

bibisi

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  — inanutshell.soup.
  bibisi
  1585 6e2d
  bibisi
  1304 6d53 500
  Reposted fromxempx xempx viaBundz Bundz

  September 07 2017

  bibisi
  Kiedy się zakochujecie, nie ma takiej trudności, która powstrzymałaby was przed byciem razem, bez względu na to, jak bardzo zdawałoby się to skomplikowane. Niezależnie od natury problemu, musicie po prostu uwierzyć, że uczucie, które żywicie względem siebie nawzajem, zdoła ów problem przezwyciężyć.
  — Nick Spalding
  Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
  bibisi
  1106 873a 500
  Czuję się jak wrak człowieka
  Reposted fromGunToRun GunToRun
  1914 1901 500
  Reposted fromTwee-lil-Lass Twee-lil-Lass vianoticeable noticeable

  August 28 2017

  bibisi
  bibisi
  bibisi
  9829 993f
  Reposted fromzungud zungud viaKing-Karl King-Karl

  August 26 2017

  bibisi
  2222 a1d1 500
  Reposted frommaple-leaf maple-leaf viatwiggylaw twiggylaw
  bibisi
  1680 4231 500
  Reposted frommsofall msofall viamysteryblackcat mysteryblackcat
  bibisi
  8250 caa0 500
  Reposted fromcheersbaby cheersbaby viaavooid avooid
  bibisi
  1230 30f7
  Reposted fromkyte kyte viaFate46 Fate46
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl