Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2018

bibisi
2891 5804
Reposted fromnazarena nazarena vianeupsh neupsh

June 24 2018

bibisi
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin

May 18 2018

bibisi
0589 9b5b 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
7251 b536
Reposted fromkattrina kattrina viairmelin irmelin
bibisi
3657 a43e 500
Stereo Typy
Reposted fromdobry dobry viairmelin irmelin
bibisi
3535 e418 500
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin
bibisi
Bardzo Cię podziwiam, jeżeli nie tęsknisz za naszymi rozmowami, jeżeli w ogóle o tym nie myślisz, nie chciałbyś do tego wrócić i niczego Ci nie szkoda.
bibisi
   

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viairmelin irmelin
bibisi
1060 41d0 500
Reposted frombudas budas viairmelin irmelin

May 15 2018

bibisi
Nie mam w sercu Boga
nie mam od lat
nie mam też i diabła
nie jestem ich wart
czuję w sobie pustkę
otchłań bez dna
ja kontra ja

Na krawędzi życia tańczę
jak na linie dziś
i nie umiem przegnać mroku
który we mnie tkwi
jak upadły anioł
chwytam każdą światła nić
na krawędzi życia tańczę
jak na linie dziś

Po nieprzespanej nocy
poranny chłód
dzień porywa myśli
mniejszy jest ból
zostają piosenki
i dźwięki wśród słów
by zdarzył się cud
— Robert Gawliński
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
bibisi
7192 0d7e
Reposted fromsolitaire solitaire viajanealicejones janealicejones

May 14 2018

bibisi
5538 06e1 500
Reposted fromboli boli viaspontaneous spontaneous
bibisi
3622 22b8 500
Reposted frombiru biru viaholamasdo holamasdo
bibisi
4548 4ee8 500
Reposted fromniggertits niggertits viaholamasdo holamasdo

May 09 2018

bibisi
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatrue-love true-love
7455 4ae8 500
Reposted frombrumous brumous viadontexpecttofeel dontexpecttofeel
bibisi
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viapodkreslajmnie podkreslajmnie
bibisi
3810 f5ef
Reposted fromMiziou Miziou viadotmariusz dotmariusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl